O mně

V roce 1987 jsem dokončila studium právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita). V tomto roce jsem také získala na této fakultě doktorát.

Prvních 15 let mé profesní kariéry jsem působila jako firemní právník jedné z největších telekomunikačních společností, kde jsem se zabývala převážně obchodním a občanským právem. Posléze jsem v rámci projektu Evropské unie na podporu zaměstnanosti poskytovala poradenství v oblasti pracovního práva a personalistiky. Můj zájem o psychologii a mezilidské vztahy mne přivedl k práci v sociální oblasti. Pracovala jsem v organizaci na ochranu týraných dětí SPONDEA, o.p.s. jako právnička  Intervenčního centra pro oběti domácího násilí. V souvislosti s touto prací jsem absolvovala řadu školení v oblasti psychologie (např. krizová intervence, práce s traumatem), zúčastnila se supervizí apod. Následně jsem se při mém působení u Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí profesně poprvé setkala s mediací a přesvědčila se o tom, že to je jeden z nejúčinnějších způsobů řešení konfliktů v mezilidských vztazích. Zde především při sjednávání dohod rodičů ohledně jejich styku s dětmi.

Výcvik mediace a řadu mediačních praktik jsem absolvovala na Anglo-americké vysoké škole u Conflict Management International (CMI). V roce 2014 jsem úspěšně vykonala zkoušku z mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR a v roce 2015 jsem zde složila další zkoušku rozšiřující moji odbornost o rodinnou mediaci, neboť v této oblasti považuji mediaci za velmi přínosnou a potřebnou. Od roku 2014 tak poskytuji své služby jako zapsaná mediátorka, tj. jako mediátorka zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Od roku 2015 pak provádím i mediace rodinné. Kromě rodinných mediací vedu i všechny ostatní druhy mediací, tj. ve sporech občanských, pracovních, obchodních a spotřebitelských.

Vedle mediací poskytuji také:

Poradenství při rozchodu rodičů a partnerů - po právní, praktické i psychologické stránce.
Týká se řešení všech otázek souvisejících s rozchodem. Pomáhám klientům zorientovat se v nelehké situaci, probrat možnosti řešení a najít pro ně to nejvhodnější. Provádím je celým procesem rozchodu po právní, praktické i psychologické stránce až k rozvodu, vyřešení způsobu péče o děti a vypořádání společného majetku. S klienty probírám odpovědi na otázky:

Co mě čeká v případě rozvodu, nebo rozchodu?                                                                                                            

Jaké kroky a kdy je potřeba v nynější situaci učinit?                                                                                                       

Jakse budeme starat o naše děti nyní a v budoucnu?                                                                                                         

Jakým způsobem dětem oznámíme, že se rozcházíme a co to do budoucna pro ně znamená?