Smluvní mediace 

 

1 hodina mediace  1400 Kč  (tj. 700 Kč pro jednu stranu)

cenu hradí účastníci mediace rovným dílem nebo dle dohody

jedno mediační setkání trvá zpravidla 1 - 3 hodiny


 

Poradenství:

1 hodina poradenství 800 Kč

Setkání s mediátorem nařízené soudem

 

 Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí  (dle  § 15 vyhlášky 277/2012 Sb.) 400 Kč za každou započatou hodinu (tj. 200 Kč pro jednu stranu). Odměna mediátora je hrazena účastníky mediace rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. Při dalších jednáních platí smluvní odměna za každou započatou hodinu mediace 1400 Kč (tj. 700 Kč pro jednu stranu).

 

Dle zákona o mediaci (č. 202/2012 sb. ,§10), má mediátor právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových výdajů (cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií. atd.). Tyto jiné náklady, které vzniknou, účtuje mediátor zvlášť a nejsou zahrnuty v základní hodinové sazbě. Mediátor může od účastníků mediace žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.

 

Platební podmínky

Cena za mediační sezení či poradenství je hrazena v hotovosti.

Domluvené termíny jsou závazné.

Zrušit nebo přesunout dohodnutý termín je nutné alespoň 72 hodin předem.

Cena je účtována za dohodnutou hodinu i v případě, že se nedostavíte nebo zrušíte termín později než 72 hodin předem. Poplatek za nevyužité mediační sezení činí polovinu celkové ceny neuskutečněné mediace.

Nejsem plátcem DPH.