Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-202

 

Vyhláška č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora (§15)

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-277

 

Odkazy:

Vysvětlení pojmů zapsaný mediátor, mediace, mediační dohoda

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5867&d=328496